Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 9 μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου κάθε 3 έτη.

Το παρόν Δ.Σ. εκλέχθηκε και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 20 Ιουνίου 2022.

ΕΜΗ ΛΙΒΑΝΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α'

ΛΙΤΣΑ ΠΙΣΚΕΡΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β'

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΟΥΖΑΝΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΗΝΑΪΣ ΚΟΝΤΟΥΛΗ

ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ