Πρόσκληση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης Παραρτήματος Ηρακλείου