Το Πανελλήνιο Αθλητικό Σωματείο Γυναικών “ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ”, έχει μέλη από όλη την Ελλάδα και εκτός των γραφείων του στην Αθήνα, λειτουργούν παραρτήματα στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Ήπειρο, στην Πάτρα και στη Θήβα ενώ προχωρούμε στη δημιουργία νέων παραρτημάτων και σε άλλες πόλεις της χώρας μας.

ΕΔΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΟΥΖΑΝΑ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΗΝΑΪΣ ΚΟΝΤΟΥΛΗ

ΕΦΟΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΜΗ ΛΙΒΑΝΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α'

ΛΙΤΣΑ ΠΙΣΚΕΡΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β'

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Η συνεργασία μεταξύ των μελών, αναπτύσσει μηχανισμούς επικοινωνίας, με στόχο τη συνεργασία και το συντονισμό για την από κοινού υλοποίηση δράσεων, την ανταλλαγή ιδεών, καθώς και τη δημιουργία ωφέλιμου κοινωνικού και αθλητικού έργου σε κάθε τοπική κοινωνία.

Τα μέλη του Σωματείου κατατάσσονται σε κύρια και επίτιμα.

Δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» έχουν μόνο τα κύρια μέλη του Σωματείου.

Ο αριθμός των μελών ανέρχεται σε 650.